Centrale klachtencommissie

 

Alle KLB gecertificeerde leegstandbeheerders hebben een eigen procedure voor het afhandelen van individuele klachten.

Indien partijen niet tot een gezamenlijke oplossing komen, dan kunnen zowel de bewoner/gebruiker, als de leegstandbeheerder terecht bij de centrale klachtencommissie van Keurmerk Leegstand Beheer. Deze commissie werkt aan de hand van een klachtenreglement. Zij toetst niet alleen de klacht aan de wet en het klachtenreglement, maar ook aan eisen van redelijkheid en billijkheid.

De klachtencommissie is onafhankelijk. Haar oordeel is in beginsel bindend voor partijen.

Naast het afhandelen van klachten tussen leegstandbeheerders en bewoners/gebruikers, kunnen ook vastgoedeigenaren en leegstandbeheerders hun eventuele geschillen voorleggen aan de centrale klachtencommissie, mits beide partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

U kunt hier het actuele klachtenreglement downloaden.

 

 

De leden van de commissie hebben allen affiniteit met vastgoed en/of leegstandbeheer en worden benoemd door het bestuur van KLB.

 

 
 
 • Prof. Mr C.A Adriaansens

  Carel Adriaansens is emeritus hoogleraar vastgoedrecht, oud-raadsheer aan het gerechtshof te ’s Hertogenbosch. Hij heeft een twintigtal jaren ervaring als advocaat in de vastgoedpraktijk. Thans is hij directeur - eigenaar van een juridisch adviesbureau voor de bonafide vastgoedpraktijk. Daarnaast bekleedt hij enkele nevenfuncties waaronder het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van het Economisch Instituut voor de Bouw. Adriaansens heeft tal van publicaties op zijn naam staan op het gebied van het vastgoedrecht. Hij trad en treedt veelvuldig op als inleider bij vastgoed gerelateerde congressen, cursussen en seminars. Hij is – onder meer – voorzitter geweest van de Vereniging voor Bouwrecht en was de eerste voorzitter van de mede door hem opgerichte Vereniging voor Bouwrechtadvocaten.

 

 • Eric de Vetter

  Ing. P. Vos

  Paul Vos is een ervaren projectontwikkelaar en projectleider voor banken en corporaties. Hij is lid van het College van Arbiters bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Tevens is hij Gemachtigde bij het College Sanering Zorginstellingen. In die hoedanigheid houdt hij namens de minister toezicht op de verkoop van vastgoed van zorginstellingen en treedt daarbij op als een operationeel onafhankelijk adviseur. Paul is als mediator aangesloten bij de Raad van Mediators en internationaal gecertificeerd bij het ADR International Register. Hij is lid van de Regieraad Bouw Brabant en Zeeland en voorzitter van de projectgroep Verandermanagement. Paul Vos is als lid an de KIVI-NIRIA actief als Ingenieurscoach.

 • A.A.M Schrader

  Fons Schrader studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam. Van 1984 tot 2011 heeft hij zich met zijn bedrijf Schrader & Schrader BV gespecialiseerd in de problematiek van leegstandrisico van onroerend goed. Naast deze kernactiviteit is hij ook werkzaam geweest als interim manager van onder andere grootschalige parkeervoorzieningen. Hij is tevens consultant en als register mediator heeft hij ook regelmatig bij conflicten bemiddeld. Van 2009 tot juni 2014 is Fons voorzitter van de branchevereniging van leegstandbeheerders (VLBN) geweest.

   

 •  

  drs. H. Breure

  Hans Breure studeerde Communicatiewetenschappen. Hij is sinds 2003 werkzaam in het onroerend goed en beschikt over alle NVM certificaten. Aanvankelijk werkzaam als makelaar bedrijfs-OG, werd hij per 1 juni 2008 portefeuillehouder Beheer bij Immo Selekt, al 40 jaren gespecialiseerd in het beleggen van vermogen in vooral winkelvastgoed, maar ook in kantoorvilla’s en bedrijfsverzamelgebouwen. Hans is voorzitter van de Stichting Urbanisator Plaspoelpolder, waarmee ten strijde wordt getrokken tegen de toenemende leegstand en alle daarbij komende verschijnselen. Hij heeft uit dien hoofde deelgenomen aan een Expertteam kantorenleegstand van VNO-NCW West, die haar bevindingen en aanbevelingen heeft gerapporteerd aan de minister.

 • mr. E.T.J. Menagé MRE

  Eugène Menagé studeerde rechten en vastgoedkunde in Amsterdam. Hij is sinds 1990 werkzaam in de corporatiesector, waar hij diverse managementfuncties bekleedde. Hij was daarnaast lid van de klankbordgroep huurrecht van Aedes en gastdocent zorgvastgoed op de Amsterdam School of Real Estate. Momenteel is hij werkzaam als Manager Strategie en Vastgoedsturing bij Stichting GroenWest in Woerden. Hij heeft een ruime ervaring met geschillenbeslechting. Van 2000 tot 2006 was hij lid en waarnemend voorzitter van de Huurcommissie in ressort Amsterdam. Bovendien is hij sinds 2008 lid van de Ombudsman, de geschillencommissie van woningcorporatie Stadgenoot in Amsterdam.